ขั้นตอนการ Setting Zcom Sign

114 views June 23, 2022 June 23, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Setting Zcom Sign

 1. หลังจากที่ทำการ Order เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยังหน้า My Z.com
  และกดเข้าไปยัง เมนู Z.com Sign
 2. กดที่ ตั้งค่าเริ่มต้น ( Server default Setting )
 3. ในช่องที่ 2.Account Information ( ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี )
  จะมีให้กำหนด

  1. Corporate Name ชื่อบริษัท
  2. Person In Charge ผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ ( ต้องกำหนด )
  3. Email Address จะเป็น email ใช้ในการ Login เข้าหน้า z.com Sign
   *** จะไม่สามารถแก้ไขได้หาก Save ( บันทึก ) ข้อมูลไปแล้ว ก่อนกกด นั้นต้องมันใจว่าต้องการใช้งาน email ดังกล่าว และ email ดังกล่าวต้องใช้งานได้จริง
   เพราะระบบจะส่ง Password ไปยัง Email Address ที่กำหนด ***
  4. Name Tag เป็นการตั้งค่าชื่อของ เครื่อง หรือ บริการนั้น ๆ สามารถกำหนดตามต้องการได้
 4. หลังจากกดบันทึก สามารถเข้าใช้งาน Z.com Sign ได้เลยครับ

Was this helpful?