ขั้นตอนการเปิด เปิด/ปิด ฟังก์ชั่นระบบ

4 views May 25, 2022 admin 0

ขั้นตอนการเปิด เปิด/ปิด ฟังก์ชั่นระบบ

  1. Login เข้าหลังบ้าน Backoffice
  2. กดเข้าไปยังเมนู เว็บไซน์
  3. กดเข้าไปใน เปิด/ปิด ฟังชั้นระบบ
  4. สามารถเข้าไปเปิดหรือปิดตามต้องการได้เลย ครับ

Was this helpful?