ขั้นตอนการ GEN CSR WordPress Pro

6 views May 3, 2022 May 3, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ GEN CSR WordPress Pro

 1. Login เข้าไปยัง cPanel
 2. ไปยัง เมนู SSL/TLS
 3. กดเข้าที่ Generate, view, or delete SSL certificate signing requests
 4. หลังจากที่กดเข้ามาแล้วสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นและชื่อโดเมนที่ต้องการใช้งานได้เลยครับ
  ตัวอย่างใส่ชื่อโดเมน

  จากนั้นใส่ข้อมูล ลงไปได้เลย ครับ
  หลังจากที่ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Generate ครับ
 5. สามารถนำข้อมูลตรง Encoded Certificate Signing Request:  เพื่อนำไปซื้อ ssl ได้ครับ

Was this helpful?