แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Z.com

122 views December 21, 2020 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ https://z.com/th/ และคลิกที่ “สมัครสมาชิก”

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน หากเรียบร้อยคลิกปุ่มสีแดง “สมัครสมาชิก”

 

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลส่วนตัวแต่ละช่องให้ครบถ้วนและคลิกปุ่มสีแดง”บันทึก”

 

ขั้นตอนที่ 4 : อ่านรายละเอียด Z.com Master Service Agreement ให้ครบถ้วน หากเรียบร้อยคลิกปุ่ม “I Agree” และคลิกปุ่มสีแดง “ยืนยันข้อมูล” อีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก

 

 

Was this helpful?