วิธีการ Reissuance of Certification

202 views April 9, 2019 July 22, 2019 admin 0

วิธีการ Reissuance of Certification

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.ไปที่เมนู SSL และ ไปที่หัวข้อ SSL Server Certification List กดไปยังชื่อ Domain Name ที่ order ssl

จากนั้นกดที่ Reissuance of Certification

3.ให้ใส่ CSR ในช่อง Paste CSR ใหม่ ครับ แล้วกด Confirmation หลังจากนั้น กด NEXT  อีกครั้ง ครับ

และรอระบบ update ใหม่อีกที ครับผม

4.หลังจากที่ระบบ active ssl  1 – 24 ชม หลังจากนั้น สามารถเข้ามากด Download ให้เข้ามาที่ระบบ z.com อีกครั้บ

Was this helpful?