แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการต่ออายุ Domain

611 views January 7, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการต่ออายุ Domain

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Domain” แล้วคลิกปุ่ม “Renew domain” ที่ต้องการต่ออายุ
หากต้องการต่ออายุโดเมนมากกว่า 1 ชื่อ ให้ติ๊กถูกช่องด้านหน้าและเลือกจาก “Batch Setting Menu เป็น” “Renew domain”

 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

 

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

 

 

 

 

Was this helpful?