แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการต่ออายุ Web Hosting

122 views January 8, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการต่ออายุ Web Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Web Hosting” แล้วคลิกปุ่ม “Renew” ที่ต้องการต่ออายุ

 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุแล้วคลิกปุ่มสีแดง “Yes”

 

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

 

 

 

 

Was this helpful?