วิธีตรวจสอบ Report Outbound Messages User Smartermail

5 views February 2, 2021 February 2, 2021 admin 0

วิธีตรวจสอบ Report Outbound Messages User Smartermail

ในการตรวจสอบดังกล่าวนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อดูว่าเมลของ User ดังกล่าว มีการส่งออกไปแล้วกี่ฉบับ

สามารถเข้าตรวจสอบได้ดังนี้

  1. Log in เข้าระบบ Smarter mail โดยใช้เมล User ที่เป็น Admin
  2. กดที่ เมนู Domain Report
  3. กดที่เมนู Outbound Messages ทางซ้าย
  4. Model ทางขวา ให้กำหนดเป็น User ( ผู้ใช้ ) และในส่วนของ Start เลือกวันที่เริ่มต้นที่ ต้องการดู และ End วันที่สิ้นสุดของ การดู
    เช่น ต้องการดูของ วันที่ 02/02/2021 ให้กำหนด เป็น Start 02/02/2021 และ end เป็น 02/02/2021

    แต่ห้ากต้องการดู 3 วัน ย้อนหลัง ให้กำหนดวัน Start ที่ต้องการดู สมมุติว่าเป็นวันที่ 01/02/2021 ในส่วนของ end จะเป็น 03/02/2021
    จากนั้นระบบจะทำการ gen ข้อมูลตามที่ต้องการออกมาอีกที ในช่อง Outbound Messages

Was this helpful?