วิธีการ reset password Debian ( Cloud )

21 views December 7, 2018 June 26, 2019 admin 0

reset password Debian

1.Login เข้าระบบ Z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าที่ Cloud และกดชื่อเครื่องตรง name tag ที่ใช้งาน ครับ

3.กดเข้ามาที่ console

4.หลังจากกด console แล้ว จะมี popup เด่งหน้า browser ขึ้นมาให้ใส่ user pass ในการเข้าเครื่อง server ได้เลย ครับ

ตัวอย่างหน้าตา linux / Centos

5.คลิกที่เมนูSpecial Key และคลิก Ctrl+Alt-Del ตามภาพ

6.เพื่อสั่งให้reboot จะมี Pop up ถาม Yes/No ให้ตอบ Yes

7.กด F8 ที่ keyboard ยํ้าๆจนกว่าจะขึ้นหน้าจอดําๆตามภาพล่าง

กดที่ Keyboard “e” เพื่อเข้าสู่ Mode แก้ไข

8.ภาพก็จะแสดงตามภาพล่างต้นฉบับ

ให้แก้ไขใหม่ตามภาพด้านล่าง โดยการลบออกก่อนหน้า quiet บรรทัดสุดท้าย จนถึง
ro แล้วเติม

init=/bin/bash

เข้าไปท้ายสุดของบรรทัด ตามภาพล่าง

9.กดปุ่ มที่คีย์บอร์ด CTRL+x หรือ F10 ที่จะสั่งให้ Save และ Boot
จากนั ้นเข้าสู่Command line ให้พิมพ์คําสั่ง

mount -o remount /

เพื่อใส่ให้เขียนใน disk ได้ครับ
10.เปลี่ยนรหัสผ่านตามปกติด้วยคําสั่ง passwd

11.เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช้คําสั่ง

exec /sbin/init

เพื่อสั่งให้reboot

Was this helpful?