วิธีใช้ตัว scan Virus ใน Cpanel

198 views June 13, 2019 July 24, 2019 admin 1

วิธีใช้ตัว scan Virus ใน Cpanel

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เลือก host ที่ต้องการ และกดที่ name tag


3.กดที่ Virus scanner


4.เลือกสิ่งที่เราต้องการ scan

4.1.scan mail เป็นการ scan virus ที่เมล

4.2.scan Entire home Directory เป็นการ scan virus ตั้งแต่ path home Directory

4.3.scan public Web Space เป็นการ scan vrius path ใน Public_html

4.4.scan Public FTP Space เป็นการ scan virus ใน path ของ FTP ที่ใช้งาน

หลังจากเลือกตามต้องที่ต้องการได้แล้ว ทำการกด Scan now ได้เลยครับ

ระบบจะทำการ Scan Virus


scan พบ virus


5.หลังจากที่ scanner เรียบร้อยแล้วหากพบ virus ระบบ จะขึ้น Path ไฟล์ มาให้และ virus

ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกความต้องการได้ครับ ว่า ต้องการลบออก หรือเก็บไว้ หรือต้องการกักไปก่อน ครับ

Quarantine = กีกกัน

Destroy = ล้างข้อมูล

Ignore = ละเว้น

หลังจากเลือกแล้วให้กดที่ ดำเนินการล้างข้อมูล หรือ Prcoess Cleanup


Was this helpful?