วิธีตั้งค่าเมลผ่าน App Gmail บนมือถือ (Android)

53 views October 14, 2021 November 25, 2021 admin 0

1. เปิด App Gmail

2. เข้าเมนู “การตั้งค่า”

 

3. ใส่ชื่อ Email แล้วกด “ตั้งค่าด้วยตนเอง”

4. เลือกตั้งค่าอีเมลแบบ “อื่นๆ”

1. เลือกการตั้งค่าเป็น POP หรือ IMAP

POP จะเป็นการ Coppy ข้อมูลจากเซิฟเวอร์มาเก็บไว้ที่ Client ที่เชื่อมต่ออยู่ โดยจะดึงมาแค่ Inbox เท่านั้น จะไม่สามารถดึงกล่อง Sent , Junk และ Delete ออกมากได้

  • ข้อดี คือสามารถประหยัดพื้นที่บนเซิฟเวอร์ได้เมื่อทำการดึงข้อมูลจากเซิฟเวอร์มาเก็บไว้บน Client แล้วสามารถลบเมลบนเซิฟเวอร์เพื่อประหยัดพิ้นที่ได้ และหากเมลที่เผลอลบบน Client จะยังมีข้อมูลเมลอยู่บนเซิฟเวอร์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบน Client กำหนดเวลาหรือให้ลบเมลออกเมื่อดึงเมลจากเซิฟเวอร์มาแล้ว
  • ข้อเสีย คือการส่งบน Clinet เมลจะไม่ได้ส่งไปเก็บบนเซิฟเวอร์ แต่จะเก็บไว้เฉพาะเครื่องที่ส่งเท่านั้น และจะไม่ดึงข้อมูลในกล่อง Sent , Junk และ Delete ออกมากได้

IMAP จะเป็น Sync เชื่อมต่อ Client กับเซิฟเวอร์ ข้อมูลที่แสดงอยู่ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลที่อยู่บนเซิฟเวอร์ เมื่อทำการลบเมลบนมือถือจะทำการลบบนเซิฟเวอร์ด้วย เมื่อทำการลบเมลบนเซิฟเวอร์จะเป็นการลบเมลบนมือถือเหมือนกัน การกระทำทุกอย่างจะเป็นการกระทำโดยตรงบนเซิฟเวอร์

  • ข้อดี คือไม่ว่าเราจะส่งเมลจากเครื่องไหนเครื่องอื่นๆที่เชื่อมต่อด้วย IMAP เหมือนกันจะเห็นเมลที่เราส่งจากเครื่องอื่นด้วย
  • ข้อเสีย คือหากเราทำการเผลอลบเมลจะเป็นการลบบนเซิฟเวอร์ด้วย เมลนั้นจะถูกลบโดยถาวรไม่สามารถกู้คืนได้

2. ใส่ข้อมูลเซิฟเวอร์ขาเข้า

ชื่อผู้ใช้ = อีเมลที่จะเซ็ตให้ใช้งาน
รหัสผ่าน = รหัสผ่านของอีเมล
เซิฟเวอร์ = ชื่อเซิฟเวอร์อีเมล ขึ่นอยู่กับเซิฟเวอร์ที่ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น mail.domain.com หรือเป็นชื่อเฉพาะของทางผู้ให้บริการ (สามารถถามทางผู้ให้บริการเมลเซิฟเวอร์ได้)

ของทาง Z ปัจจุบันจะมีทั้งหมด 10 ตัว
win01-mail.zth.netdesignhost.com
win02-mail.zth.netdesignhost.com
win03-mail.zth.netdesignhost.com
win04-mail.zth.netdesignhost.com
win05-mail.zth.netdesignhost.com
win01-mailpro.zth.netdesignhost.com
win02-mailpro.zth.netdesignhost.com
win03-mailpro.zth.netdesignhost.com
win04-mailpro.zth.netdesignhost.com
win05-mailpro.zth.netdesignhost.com
*สามารถเช็คชื่อเซิฟเวอร์ได้ผ่านเว็ป https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx/ ได้โดนกำหนดชื่อโดเมนและค้นหาด้วย MX Lookup

3. ใส่ข้อมูลเซิฟเวอร์ขาออก

กำหนดเหมือนเซิฟเวอร์ขาเข้า

กำหนดเวลาให้ทำการดึงเมลจากเซิฟเวอร์ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปเป็นอันจบขั้นตอนการตั้งค่าเมล

Was this helpful?