วิธีการ setting E-mail บน Apple MAC ในระบบ smartermail

14 views พฤษภาคม 28, 2019 มิถุนายน 25, 2019 admin 0

วิธีการsetting E-mail บนApple MAC ใน ระบบ smarter mail

วิธีการตรวจสอบ ssl

1.login เข้าหน้า เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าไปที่เมนู E-mail hosting และกดที่ name tag

จากนั้นกดที่ Login Information หรือ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ จะมีบอก E-mail Login ไว้ ให้COPY ด้านหลัง https:// ครับ เพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลใน Host setting พวก Incoming และ Outgoing

 

 

 

วิธีการ setting บน mac Book

1. เข้ามาที่ mail > preferences..

2 จะมี popup ขึ้นมาว่า Accounts ให้ คลิกที่ รูป +

3 จะมี popup เด่งขึ้นมาอีกครั้ง Choose a mail account to add… ให้เลือกเป็น add Other mail Account … และ คลิก continue

4. add a mail account จะให้ใส่ข้อมูลลูกค้าครับ

Full name ใส่ชื่อลูกค้าหรือชื่อที่ต้องการ

E-mail address ใส่เป็นเมลลูกค้าแบบเต็ม

Password เป็นรหัสของ E-mail

ใส่ครบทั้งหมดแล้ว คลิก next

5. ท่านผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง imap และ pop ครับหากต้องการให้ Mac ทำการ Sync Email กับทาง Server เท่านั้นให้เลือกเป็น IMAP

Account type เลือกเป็น pop หรือ imap ได้ตามต้องการ

Mail server : win… (ตามวิธีตรวจสอบ ssl ด้านบน)

User name : ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัสของE-mail

ใส่ข้อมูลครบแล้วให้ คลิก next

คลิกที่ connect

6. outgoing mail Server info

SMTP server : win… (ตามวิธีตรวจสอบ ssl ด้านบน)

User name : ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัสของE-mail

ใส่ข้อมูลครบแล้วให้ คลิก create

7. ท่านจะกลับมาที่ accounts อีกครั้งให้ท่านไปที่ outgoing mail server (SMTP) ให้เลือกเป็น Edit SMTP server list…

8. หลังจากที่ คลิก Edit SMTP server list… แล้ว จะมี popup เด่งขึ้นมาอีกครั้ง

ให้ท่าน ติ๊กที่ automatically datact ออก

Port เป็น 465 // Use ssl เปิด

Authen เลือกเป็น password

ติ๊กที่ allow insecure …

User Name : ให้ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัส E-mail

ใส่ครบแล้วให้กด ok ครับ

9. ให้เลือกเป็น advan ติ๊กที่ auto date ออก

ในส่วน Port Imap เป็น 993

Port Pop เป็น 995

ใส่ค่าเรียบร้อยกด ปิด ได้เลย จะมี popup เด่งขึ้นมาให้ คลิก save อีกหนึ่งครั้ง

หลังจากนั้นทดสอบการใช้งานได้เลย ครับ

Was this helpful?