การ setting E-mail ใน Iphone / IOS ( smartermail 16.x )

325 views ธันวาคม 27, 2018 กรกฎาคม 22, 2019 admin 0

การ setting E-mail ใน Iphone / IOS

*ในการ setting E-mail ลงบน Iphone ใช้งานเป็น ssl จะดีกว่า ครับผม*

1. การตั้งค่าใน iPhone เข้า ที่เมนู setting บนโทรศัพท์ของท่าน

2. เข้าไปที่ เมนู Password & Accounts > add account

3. ให้เลือกเป็น Other นะครับ

4. เลือกเป็น add mail account ครับ

5. หลังจากที่ add add account แล้วตัวระบบ จะให้ลูกค้า new account ครับ

ให้กรอกข้อมูลชื่อที่ต้องการ และ E-mail กับ password ที่ใช้งานตัว E-mail ครับ

6. ทำการเลือกว่าต้องการตั้งค่าเมล์เป็นแบบ IMAP

INCOMING MAIL SERVER

  • Host Name : ให้ระบุตามหน้าระบบ z.com เช่น win03-mail.zth.netdesignhost.com
  • User Name : E-mail ของลูกค้า
  • Password : รหัสผ่านของลูกค้า

OUTGOING MAIL SERVER

  • Host Name : ให้ระบุตามหน้าระบบ z.com เช่น win03-mail.zth.netdesignhost.com
  • User Name : E-mail ของลูกค้า
  • Password : รหัสผ่านของลูกค้า

7. หากระบบขึ้นหน้าต่างตามภาพ กด Continue

8. กด “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

9. ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server

โดยไปที่ชื่อ Account ที่เพิ่งทำการสร้างเสร็จ และเลือกชื่อ Account IMAP อีกครั้ง โดยการกดเข้าไปที่ setting > Password & Accounts > และกดเข้าไปที่เมลที่ตั้งค่าเมื่อสักครู่ > Account IMAP

เลือกที่ primary server ตามรูป ครับ

หลังจากที่เลือกและเข้ามาแล้ว

ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server

– Use SSL = “On”
– Authentication = “Password”
– Server Port = “465” และกด “Done

ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Incoming Mail Server

– Use SSL = “NO”

– Authentication = “Password”

– Server Port = “993” และกด “Account” และ “Done”

หลังจากตั้งค่าอีเมล์ผ่าน iPhone เรียบร้อยแล้ว user จะสามารถใช้งานส่วนของเมล์ได้ที่ Icon: “Mail” หากตงั้ค่าสำเร็จ จะพบว่ามีเมล์ปรากฎอยู่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

Was this helpful?