ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการปรับ Setting Extensions php ใน private host ( Plesk )

104 views November 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีการปรับ Setting Extensions php ใน private host ( Plesk )

1.login เข้าไปยัง plesk

2.กดที่ Tools & settings

3.ไปที่หัวข้อ General Settings กดที่ PHP Settings

4.เลือก version php ที่ต้องการปรับ

5.กดช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการปรับ หลังจากกดแล้วจะขึ้นเครื่องหมายถูกด้านหน้า

หลังจากปรับครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ ok เพื่อทำการบันทึก ครับ

 

Was this helpful?