อีเมล์โฮสติ้ง - Email Hosting (cPanel)

วิธีการ setting เมล IOS หรือ iPhone ในระบบ Z.com

568 views May 9, 2018 December 27, 2019 admin 0

วิธีการsetting เมลIOS หรือiPhone ในระบบZ.com

1.login เข้าหน้า webmail

ท่านต้อง login เข้าไปยัง webmail เพื่อตั้งค่า โดยเข้า ลิ้ง mail.yourdomainname.com/webmail ครับ

หลังจากเข้าจนถึงหน้า webmail login แล้วให้ท่านใส่ E-mail ที่ต้องการเข้า และ password ครับ และกด login ครับ

2.หลังจากที่ login เข้า z.com

หลังจากที่ login เข้า z.com แล้ว ให้ท่านเข้าไปที่รูปคนด้านขาวมือบน และ กดที่ configure mail client ครับ

หลังจากที่กดเข้ามาแล้ว ท่านจะเป็นว่ามีข้อมูลการ setting ของ E-mail hosting ที่ใช้งานอยู่ในหัวข้อ Mail Client Manual Settings ครับ

ในการ setting ใน Iphone ใช้งาน เป็น ssl จะดีกว่า ครับ

สามารถใช้งานค่า Incoming server และ outgoing server ได้เลย ครับ

3.การ setting ใน Iphone

3.1 การตั้งค่าใน iPhone เข้า ที่เมนู setting บนโทรศัพท์ของท่าน

3.2 เข้าไปที่ เมนู Password & Accounts > add account

3.3 ให้เลือกเป็น Other นะครับ

3.4 เลือกเป็น add mail account ครับ

3.5 หลังจากที่ add add account แล้วตัวระบบ จะให้ลูกค้า new account ครับ

ให้กรอกข้อมูลชื่อที่ต้องการ และ E-mail กับ password ที่ใช้งานตัว E-mail ครับ

กรอกข้อมูลครบให้ลูกค้า กด next ครับ

3.6 ทำการเลือกว่าต้องการตงั้ค่าเมล์เป็นแบบ IMAP หรือ POP3 คือ หากต้องการให้ iPhone ทำการ Sync Email กับทาง Server เท่านั้นให้เลือกเป็น IMAP

Name: กรอกชื่อที่ต้องการให้แสดง

Address: อีเมล์ที่สร้างไว้ที่ Server โดยกรอกชื่ออีเมล์ในรูปแบบเต็ม

Incoming Mail Server

Hosting Name: cpanel08… (ข้อมูลในส่วนนี้ท่านสามารถดูตามข้อที่ 2 ได้เลย ครับ)

User Name: กรอก Username ของท่าน โดยกรอกชื่ออีเมล์ในรูปแบบเต็ม

Password: รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้

Outgoing Mail Server

Hosting Name: cpanel08… (ข้อมูลในส่วนนี้ท่านสามารถดูตามข้อที่ 2 ได้เลย ครับ)

User Name: กรอก Username ของท่าน โดยกรอกชื่ออีเมล์ในรูปแบบเต็ม

Password: รหสัผ่านที่ตั้งค่าไว้
กรอกข้อมูลเรียบร้อย กด next ครับ

3.7 หากระบบขึ้นหน้าต่างตามภาพ กด Continue

3.8 กด “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

3.9 ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server

โดยไปที่ชื่อ Account ที่เพิ่งทำการสร้างเสร็จ และเลือกชื่อ Account IMAP อีกครั้ง

จากนั้นเลือกที่การตั้งค่า SMTP ตามรูป

เลือกที่ primary server ตามรูป ครับ

หลังจากที่เลือกและเข้ามาแล้ว

ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server

– Use SSL = “ON”
-Authentication = “Password”
– Server Port = “465” และกด “Done

4.0 ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Incoming Mail Server

– Use SSL = “ON”

– Server Port = “993” สำหรับการตั้งค่าเมล์แบบ IMAP และ “995 ” สำหรับการตั้งค่า เมล์แบบ POP3
และกด “Account” และ “Done”

หลังจากตั้งค่าอีเมล์ผ่าน iPhone เรียบร้อยแล้ว user จะสามารถใช้งานส่วนของเมล์ได้ที่ Icon: “Mail” หากตงั้ค่าสำเร็จ จะพบว่ามีเมล์ปรากฎอยู่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

Was this helpful?