วิธีการตั้งค่า Mailing Lists ( smarter mail 16.x )

323 views August 24, 2018 November 22, 2019 admin 0

วิธีการตั้งค่า Mailing Lists ( smarter mail 16.x )

1.login เข้า webmail โดยใช้ user admin@yourdomainname.com ของลุกค้าเท่านั้น

2.กดเข้าที่ domain Setting

3.กดที่ mailing Lists

4.กดที่ New เพื่อสร้าง Mailing Lists

5.กรอกข้อมูลดังนี้

6.กดตรง Allowed Posters

7.เลือกเป็น Anyone

8.กดที่ด้านหน้าของ Send Subscribe Email ครับ ให้ขึ้นเป็นสีฟ้า ครับ

8.1 หลังจากตั้งค่าแล้วกด save ครับ

9.กดมาที่ Subscribers

หลังจากนั้นกด New เพื่อทำการ ใส่ list เมล

9.1 หลังจากกดแล้วจะมี popup เด่งขึ้นมาให้ใส่ list เมล ครับ ดังรูป

หลังจากที่ใส่เมลเรียบร้อยแล้ว ให้กด save เพื่อ บันทึกครับ

10.ทดสอบส่งเมลเข้า Mail Maillinglist ได้เลย ครับ

 

 

 

Was this helpful?