วิธีการใส่ Signature บน Webmail ใน SmarterMail

153 views August 24, 2018 November 3, 2021 admin 0

การใส่ Signature นี้จะมีผลแค่ในเฉพาะการใช้งานบน Webmail จะไม่มีผลถึงการใช้งานบน Client อื่นๆ เช่น Outlook

โดยการกำหนด Signature จะมีกำหนดได้ 2 แบบ คือการกำหนดโดย Admin และ User

การกำหนด Signature โดย Admin

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. เข้าหน้า Domain Setting  >  Signature


3. สร้าง Signature ใหม่ โดยกดที่ + New Signature


4. กำหนด Siganature

กำหนดชื่อ Siganature, ใส่ข้อความที่จะตั้งเป็น Siganature และตกแต่งข้อความ (การใส่รูปใน Siganature ให้เลื่อนลงไปอ่านในหัวข้อการใส่รูป)


5. กำหนด Default Signature

การกำหนด Default Signature จะเป็นการกำหนด Signature ให้ทุก User ซึ่งก็สามารถปรับให้ User ใช้งาน Signature ของตัวเองได้เหมือนกัน

 • Domain  =  กำหนด Signature โดยจะมีให้เลือกเป็น
  – None  =  ไม่กำหนด Signature ให้ User
  – Signature Name  =  กำหนด Signature ที่สร้างไว้ให้ทุก User
 • allows users to override this selection  =  เปิด-ปิด อนุญาติให้ User สามารถตั้ง Signature ได้ด้วยตนเอง


การกำหนด Signature โดย User

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. เข้าหน้า Setting  >  Signature


3. สร้าง Signature ใหม่ โดยกดที่ + New Signature


4. กำหนด Siganature

กำหนดชื่อ Siganature, ใส่ข้อความที่จะตั้งเป็น Siganature และตกแต่งข้อความ (การใส่รูปใน Siganature ให้เลื่อนลงไปอ่านในหัวข้อการใส่รูป)


5. ตั้งค่า Mapped Field

ค่า Mapped Field คือการตั้งค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่เขียนเมล จะขึ้น Signature ที่กำหนดไว้อัตโนมัติ แต่ยังเปลี่ยนได้ในหน้าเขียนเมล โดยจะมีให้เลือกเป็น

 • None  =  ไม่กำหนด
 • Use Domain Signature Setting  =  กำหนดตาม Signature ของโดเมน (กำหนดโดย Admin)
 • Signatures Name = กำหนดตามชื่อ Signature ตามที่เรากำหนดไว้

รูปแบบการทำงานในหน้าเขียนเมล


6. เสร็จแล้วกด Save จบการตั้งค่า


ตัว Signature สามารถเขียนเป็น Html ได้ หากทำ Html เป็น โดยการเปิดเมนู Code View แล้วเขียน Html Code ลงไป

 • ยกตัวอย่างการใส่ Html Code สำหรับใส่รูป <img src=”PictureUrl”> โดยวิธีการใส่คือ
  <div><img src=”https://support.netdesignhost.com/wp-content/uploads/2018/05/logo-v.png”></div>

   

วิธีการกำหนดรูปบน Signature แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใส่ Html Code โดยทำการไป Copy รูปบนคอมพิวเตอร์ แล้วมา Paste วางบน Signature

 

Was this helpful?