การตั้งค่า Whitelist Smarter Mail 16.x

99 views August 24, 2018 June 26, 2019 admin 0

การตั้งค่า whitelist ( smartermail 16.x )

1.login เข้ามายัง webmail

2.กดเข้ามาที่ setting

3.กดที่ Spam Filtering

มาทางด้านขวาที่เขียนว่า Trusted Senders

จะมีให้เลือก 2 อย่าง คือ

  1. Trusted Domains
  2. Trusted Email Addresses

 

Trusted Domains

เป็นการ ทำ whitelist ในระดับ domain เช่น

ชื่อ E-mail ที่ต้องการทำคือ test@netdesignhost.com ที่ต้องเข้าไปใส่จะเป็นด้านหลัง @ คือคำว่า netdesignhost.com ครับ

โดยกดที่ รูป ดินสอทางด้านหลัง Trusted Domains จะมี popup เด่งขึ้นมาครับ

วิธีการใส่

กรณีหากต้องการใส่หลาย โดเมน เช่น เราต้องการ whitelist ชื่อโดเมนอื่น ๆ ด้วย

เช่น netdesignhost.com กับ testnetdesignhost.com ต้องทำการกด Enter ลงมา

ดังภาพ

หากมีมากกว่า 2 domain ขึ้นไปสามารถกด enter ลงมาได้เลื่อย ๆ และ ใส่ชื่อที่ต้องการเข้าไปได้ครับ

หลังจากใส่ ครบแล้วกด ok ได้เลย ครับผม หลังจากกดแล้วลองทดสอบ ใช้งานอีกครั้ง ครับ

 

Trusted Email Addresses

เป็นการทำการ whitelist ในส่วนของ E-mail ครับ

เช่น E-mail ที่ต้องการทำคือ test@netdesignhost.com

สามารถทำการกด รูปดินสอทางด้านหลัง Trusted Email Addresses ได้เลยครับ

หลังจากกดแล้วจะมี topup เด่งขึ้นมา

สามารถใส่ชื่อ E-mail ที่เราต้องการได้เลยครับ

กรณีหากมีหลายชื่อ เช่น test@netdesignhost.com และ test2@netdesignhost.com

ให้ทำการกด enter ลงมาครับ และใส่ e-mail ที่ 2 ได้เลย

หากมีมากกว่า 2 ชื่อขึ้นไป ให้ทำการ กด enter ลงมาได้เลยครับ และทำการใส่ชื่อ e-mail เพิ่มเติมเข้าไปได้เลย

หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้ว กด ok ได้เลยครับ

หลังจากนั้นสามารถทดสอบ การใช้งานอีกครั้งได้เลย ครับ

 

Was this helpful?