แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Static IP Web Hosting

16 views February 16, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Static IP Web Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Web Hosting” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเปิดใช้บริการเสริม Static IP

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ “Server Information” ตรงหัวข้อ Static IP Address คลิก “ON”

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกปุ่มสีแดง “Yes”

 

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

หมายเหตุ : ระบบใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง

 

Was this helpful?