แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Static IP WordPress Hosting

7 views May 12, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Static IP WordPress Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “WordPress” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเปิดใช้บริการเสริม Static IP

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ชื่อ Server อีกครั้ง

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ “Website Information [Live Area]” ตรงบรรทัด Static IP Address คลิกปุ่ม “ON”

 

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกปุ่มสีแดง “Yes”

 

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

หมายเหตุ : ระบบใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมง

 

 

Was this helpful?