ขั้นตอนลบ Domain ที่เคยทำ Redirect ไว้

11 views May 25, 2022 admin 0

ขั้นตอนลบ Domain ที่เคยทำ Redirect ไว้

  1. login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/
  2. ไปที่หัวข้อDomain แล้วเลือก Redirection Settings
  3. จากนั้นกดรูปถังขยะตามชื่อโดเมนที่ต้องการลบได้เลยครับ
    และกด Yes เพื่อยืนยันการลบ

Was this helpful?