ขั้นตอนการใส่ IP บน Windows Server

17 views May 26, 2022 May 26, 2022 admin 0

ขั้นตอนการใส่ IP บน Windows Server

  1. ทำการ Remote เข้า Windows Server จากนั้นคลิกที่ Start และ Settings
  2. ในหน้า Windows Settings ให้คลิกที่ Network & Internet
  3. คลิกที่ Ethernet
  4. คลิกที่ Change adapter options
  5. ในหน้า Network Connections ให้เลือก Network Interface ที่ใช้งาน และคลิกขวาเลือก Properties
  6. ในหน้า Ethernet Properties ให้คลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) และคลิกที่ Properties
  7. .ทำการกรอกข้อมูล IP address, Subnet Mask, Default gateway และ DNS server จากนั้นให้กด OK ครับ

Was this helpful?