ขั้นตอนการ Install IIS บน Windows Server

12 views May 26, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Install IIS บน Windows Server

 1. ทำการ remote เข้าไปที่ Windows Server ผ่านโปรแกรม Remote Desktop หรือ Consloe ผ่านหน้า Z.com
 2. .คลิกที่ Start >Server Manager
 3. คลิกที่ Manage > Add Roles and Feature
 4.  จะปรากฏหน้า Add Roles ให้คลิก Next
 5.  เลือก Rule-based or feature-based installation และคลิก Next
 6. เลือก Select a server from the server pool และคลิก Next
 7. เลือก Web Server (IIS) และคลิก Next
 8. หลังจากที่คลิกเลือก Web Server (IIS) จะปรากฏ Add Roles and Features Wizard ให้คลิกที่ Add Features
 9. คลิก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
 10. สำหรับหน้า Features สามารถเลือก features ที่ต้องการใช้งานเพื่อติดตั้งได้ และคลิก Next
 11. คลิก Next
 12. สำหรับ Role Services สามารถเลือกติดตั้ง Services เพิ่มเติมได้ ขั้นตอนนี้คลิก Next ได้เลย
 13. คลิก Install เพื่อติดตั้ง
 14. รอระบบติดตั้งเสร็จประมาณ 5-10 นาที และคลิก Close
 15. สามารถทดสอบการติดตั้ง IIS บนเครื่อง โดยการเข้า http://localhost/ ผ่าน Web Browser บนเครื่องได้เลยครับ

Was this helpful?