ขั้นตอนติดตั้ง SSL บน Windows Server

31 views May 26, 2022 admin 0

ขั้นตอนติดตั้ง SSL บน Windows Server

 1. ขั้นตอนติดตั้ง SSL บน Windows Server
  ⦁ เปิด IIS Manager และทำการเลือกเครื่อง Server และทำการคลิก Server Certificates
 2.  ทำการคลิกที่ “Complete Certificate Request”

 3.  ในหน้า Complete Certificate Request ให้ดำเนินการดังนี้
  ช่อง File name… ให้ทำการเลือกไฟล์ SSL Certificate ที่เป็นนามสกุล .crt หรือ .cer
  ช่อง Friendly Name เป็นการกำหนดชื่อให้กับ Certificate ที่เราติดตั้ง
  ช่อง Select a certificate store… เลือกเป็น “Personal”
  หากเรียบร้อยให้คลิก OK เพื่อติดตั้ง SSL Certificate

   

 4. เมื่อติดตั้ง SSL Certificate เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Sites และคลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการเรียก SSL และกด “Binding…” ที่แถบ Actions
 5. ในหน้า Site Bindings ทำการคลิกที่ Add…

 6. ทำการระบุข้อมูลต่างๆดังนี้
  Type เลือกเป็น https
  IP Address เลือกเป็น All Unassignd หรือ IP ที่ต้องการ
  Port กำหนดเป็น 443
  Host name ให้เว้นว่างไว้
  SSL Certificate ให้เลือก Certificate ที่เราเพิ่มไว้ในขั้นตอนที่ 3
 7. หากเรียบร้อยแล้วให้คลิก OK และลองทดสอบเรียกเว็บแบบ https คร

Was this helpful?