ขั้นตินการเปิด Spam Filters

9 views June 13, 2022 admin 0

ขั้นตินการเปิด Spam Filters

 1. Login เข้าไปยัง cPanel
 2. กดที่ Spam Filters ( ตัวกรองสแปม )
 3. เมื่อเข้ามาแล้วตัว Spam filter ไม่ได้เปิดไว้ดังรูป

  ให้ทำการเปิดโดยติ๊ก

  1. process new Emails and mark them as spam
  2. Move new spam to a separate folder ( spam box )
  3. automatically delete new spam ( Auto-Delete )

Was this helpful?