วิธีการสร้าง subdomain ใน web hosting ( zcom )

145 views กรกฎาคม 22, 2018 มิถุนายน 26, 2019 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน web hosting ( zcom )

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้าที่ menu  webhosting  หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ

3.เลือกที่ หัวข้อ cpanel

4.กดที่ subdomains

5. ช่อง subdomain ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ

ช่อง domain เลือก domain  เช่น web hosting มีชื่อ test.com ไว้ ให้เลือก เป็น test.com ครับ

หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วกด create เพื่อสร้างครับ

Was this helpful?