วิธีการสร้าง subdomain ใน web hosting ( zcom )

327 views July 22, 2018 November 19, 2020 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน web hosting ( zcom )

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้าที่ menu  webhosting  หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ

3.เลือกที่ หัวข้อ cpanel

4.กดที่ subdomains

5. ช่อง subdomain ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ

ช่อง domain เลือก domain  เช่น web hosting มีชื่อ test.com ไว้ ให้เลือก เป็น test.com ครับ

*** ให้เลือกแต่ชื่อโดเมนที่เป็นชื่อโดเมนที่ใช้งานเท่านั้น เช่น netdesignhost.com  หากเป็น .ตามหลัง web… ไม่ต้องเลือกให้เลือกเป็นชื่อโดเมนอย่างเดียว ****

หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วกด create เพื่อสร้างครับ

 

 

Was this helpful?