วิธีแก้ไข Task Manager error

41 views January 20, 2021 admin 0

วิธีแก้ไข Task Manager error

1.Remote Desktop เข้าไปยัง server ที่ติดปัญหา

2.Search ค้นหา Regedit และกดเข้าไปใน Regedit

3.กดเข้าไปยัง Path ดังนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ImageFileExecutionOption

4.หลังจากเข้ามาตาม Path ตาม ข้อ 3 แล้วให้ทำการ Delete Taskmgr.exe ออกดังรูป

หลังจาก Delete แล้วทดสอบเข้าใหม่อีกครั้งได้เลยครับ

Was this helpful?