ขั้นตอนการ Download certificate ใน My Z.com

28 views May 27, 2022 May 27, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Download certificate ใน My Z.com

    1. login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/
    2. กดเข้าที่ SSL

    3. จะพบลิสต์ SSL ที่เราสั่งซื้อไว้ หากต้องการ Download certificate ของโดเมนนั้นๆเข้าไป

    4. จะพบเมนู Certification  ให้  Download certificate  2 ไฟล์ คือ .PEM กับ .ICA   แล้วนำไปติดตั้งที่ server ต่อไป

Was this helpful?