วิธีการย้ายไฟล์จาก Hosting ที่ใช้งานเข้ามายัง Hosting z.com

24 views ธันวาคม 6, 2019 ธันวาคม 7, 2019 admin 1

วิธีการย้ายไฟล์จาก Hosting ที่ใช้งานเข้ามายัง Hosting z.com

1.ต้องทำการดึงข้อมูลผ่าน FTP เว็บที่ใช้งานที่เดิมลงบน คอมพิวเตอร์ ของท่านก่อน นะครับ ( รวมถึง Export Database หากมีการใช้งาน ลงคอมพิวเตอร์ ด้วย ในกรณีใช้งาน )

2.หลังจากดึงข้อมูลลง คอมพิวเตอร์ แล้วให้ท่าน เข้า Filezilla ในข้อมูล FTP ของ Weh hosting z.com เพื่อทำการ Upload ไฟล์เว็บขึ้น Host ของ z.com

** กรณีมี Database ด้วย ให้ท่านเข้า Control panel และเข้า Phpmyadmin เพื่อทำการ import ไฟล์ เข้าไปยัง Hosting ครับ **

————————————————————————————————————————————————————————————————-

(กรณีใช้งาน Database )

DB กรณีท่านใช้งาน Database กับ server เดิมอยู่แล้ว ในการย้ายมายัง server ใหม่นั้นให้ท่านผู้ใช้ตรวจสอบ ไฟล์ config ที่ connection กับ Database อยู่

ให้ทำการตรวจสอบว่า ชื่อ Database // ชื่อ User Name ของ Database // รหัสผ่านของ Database

เป็นข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่

————————————————————————————————————————————————————————————————-

3.หลังจากตรวจสอบข้อมูล ( และทำการ import Database แล้ว ( กรณีใช้งาน Database )) ให้ท่านทำการ Fix ip กับ Domain Name เพื่อจำลองข้อมูลก่อน ว่าผลการย้ายมานั้นใช้งานได้ปกติหรือไม่

หากตรวจสอบใช้งานได้ครบถ้วนแล้วให้ทำการชี้ ip Web site เข้ามายัง Hosting ได้เลย ครับ

Was this helpful?