Unblock / Allow Browser Notifications in SmarterMail

13 views May 19, 2021 admin 0

Unblock / Allow Browser Notifications in SmarterMail

Google Chrome (เวอร์ชัน 58)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออนุญาตการแจ้งเตือน SmarterMail ใน Chrome:

เปิด Chrome และไปที่ไซต์ SmarterMail ของคุณ
ทางด้านซ้ายของที่อยู่เว็บให้คลิกที่ไอคอนล็อก
ถัดจากการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนลูกศรแบบเลื่อนลงจากบล็อกเป็นอนุญาตเสมอบนไซต์นี้
คลิกโหลดซ้ำเพื่อรีเฟรชไซต์และแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูความช่วยเหลือของ Google Chrome Help.

Mozilla Firefox (เวอร์ชัน 53)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออนุญาตการแจ้งเตือน SmarterMail ใน Firefox:

เปิด Firefox และไปที่ไซต์ SmarterMail ของคุณ
ทางด้านซ้ายของที่อยู่เว็บให้คลิกที่ไอคอนล็อก
ภายใต้ส่วนสิทธิ์คลิกที่ X ทางด้านขวารับการแจ้งเตือน – ถูกบล็อก
ในครั้งต่อไปที่มีการแจ้งเตือน SmarterMail จะขออนุญาตเพื่อส่งการแจ้งเตือนอีกครั้ง เครื่องหมายถูกจำการตัดสินใจนี้จากนั้นคลิกอนุญาตการแจ้งเตือน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อวิธีใช้ Firefox Help Topics.

Microsoft Edge (เวอร์ชัน 38)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออนุญาตการแจ้งเตือน SmarterMail ใน Edge:

เปิด Edge และคลิกที่ปุ่ม More (… ) ที่มุมขวาบน
คลิกที่การตั้งค่า
เลื่อนลงและคลิกที่ดูการตั้งค่าขั้นสูง
ภายใต้การแจ้งเตือนคลิกจัดการ
ค้นหาไซต์ SmarterMail ของคุณและสลับแถบเลื่อนไปที่เปิด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่บล็อกของ Windows Blog.

Was this helpful?