ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธี Update Mysql 5.7 เป็น MariaDB 10.5 server Plesk 18( Windows Server )

18 views October 4, 2021 October 14, 2021 admin 0

วิธี Update Mysql 5.7 เป็น MariaDB 10.5 server Plesk 18( Windows Server )

วิธีอัพเดท Plesk : https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/update-plesk/

1.Log In เข้าไปยัง Control panel Plesk

2.กดเข้าไปยังเมนู Tools & Settings > Updates

3.จากนั้น Browser จะขึ้นแท็บมาอีก 1 แท็บ

ให้กดเข้าไปยัง Add/Remove Components

4.ให้ไปที่หัวข้อ MySQL server

แล้วทำการเลือกเป็น MariaDB 10.5 server

5.หลังจากเลือกแล้ว กดที่ continue แล้วรอระบบ Plesk ทำการอัพเดทจนเสร็จ

*** ในระหว่างดำเนินการไม่ควรปิด Browser ในระหว่างดำเนินการครับ ซึ้งอาจจะมีผลทำให้ Plesk มีปัญหาได้ รบกวนรอจนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จ ***

หลังจากนั้นสามารถทดสอบการใช้งาน MariaDB 10.5 server ได้เลย ครับ

Was this helpful?