ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ update plesk

215 views June 24, 2018 October 4, 2021 admin 0

วิธีการ update plesk

*** ในการอัพเดทระบบ ตัวระบบจะมีการ Stop Service จะทำให้เว็บใช้งานไม่ได้ชั่วคราว และในระหว่างการอัพเดท ไม่ควรปิด Browser หรือปล่อย Internet ให้หลุด connection ควรเปิดรอจนกว่าจะอัพเดทสำเร็จ หากมีหลุดการ connection จะทำให้ระบบ Plesk มีปัญหา ***

เพิ่มเติมในกรณีอัพเดท Plesk เป็น version 18 นั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวนี้อีกครั้ง จะมี Plesk version 18 ให้เลือกในขั้นตอนที่ 5

1.login เข้าหน้า control panel ครับ

2.กดที่เมนู Tools & Settings

3.กดที่ Updates and Upgrades ครับ

4.กดที่ Install or Upgrade Product

 

5.ตรง Upgrade to: เลือก version ที่ต้องการ ได้เลย ครับ หลังจากนั้น กด continue เพื่อ update plesk ครับ
* ในการ update นั้น ตัว version php จะเด่งกลับเป็นค่าเริ่มต้น ครับ หากมีการปรับมาก่อนแล้ว รบกวนเข้าไปปรับ อีกครั้งหลังจาก update เรียบร้อย ครับ *
หลังจากรอจนอัพเดทเรียบร้อยแล้ว จะมีให้กด ยืนยันอีกครั้ง ครับ สามารถกดยืนยันได้เลย ครับ
เท่านี้ก็เป็นการ อัพเดท plesk เรียบร้อย ครับ

Was this helpful?