ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธี Update version php ใน Plesk

134 views April 24, 2019 July 9, 2021 admin 0

วิธี Update version php ใน Plesk

* ในกรณีต้องการ version php 7.3 ขึ้นไป ต้องรบกวนทำการ update plesk ก่อนนะครับ https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/update-plesk/ *

1.login เข้าหน้า plesk

2.ไปที่ Tools & Settings และกด กดเข้าไปที่ Updates and Upgrades

4.กดที่ Add/Remove Components

5.กดที่ Plesk hosting features ครับ หลังจากกดแล้วจะมี list php version ขึ้นมาครับ

6.ตอนแรกหากยังไม่มีการ install จะขึ้นเป็นรูป อยู่ ครับ หากมีการ install แล้วจะขึ้น ครับ

หากเช็คแล้วยังขึ้นเป็น อยู่ให้กด ตามนี้ ครับ

กดรูปลูกศร ชี้ลงด้านหลัง

จากนั้นให้เลือกเป็น install

หลังจากเลือกแล้วจะขึ้น

*ให้กด install version php ที่ต้องการ ทั้งหมด นะครับ เพื่อจะได้ install ภายในครั้งเดียว *

7.เลือกครบแล้วให้กดที่ Continue เพื่อทำการ install

8.รอระบบทำการ install จนเสร็จ ( ไม่ควรปิดแทบระหว่าง install หากไม่เช่นนั้นจะทำให้ plesk php มีปัญหา ต้องทำการ restore ใหม่ เท่านั้น ครับ )

หลังจาก install เรียบร้อยแล้วให้กด OK อีกครั้งเป็นการเสร็จสิ้น ครับ

9.ทดสอบเลือก version php ในตัว domain ที่เราต้องการได้เลย

Was this helpful?