อัพโหลดภาพหัวเว็บ , แบนเนอร์สไลด์ (Banner Management)

149 views May 23, 2018 December 2, 2020 pop 0

อัพโหลดภาพหัวเว็บ เพียง 3 ขั้นตอน

  1. หมวดหมู่แบนเนอร์
  2. จัดการแบนเนอร์
  3. อัพเดทหน้าเว็บไซต์

 

ตัวอย่าง อัพโหลดภาพ เลือกใช้งานธีม 1032  ขนาดแนะนำ  1920 x 768 px.

ระบบแบนเนอร์ : รองรับการอัพโหลดไฟล์รูป แสดงผลในส่วนของภาพแบนเนอร์ด้านบนหัวเว็บและด้านข้างเว็บไซต์เป็นหลัก หรือบางธีม สามารถดึงมาแสดงผลตาแหน่งเนื้อหาเว็บไซต์ได้

คำแนะนำ

  • ขนาดภาพแบนเนอร์ด้านบนหัวเว็บ กว้าง Xสูง (ส่วนของขนาดจะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือกใช้งาน ระบบจะมีหมายเหตุแจ้งไว้ในธีมนั้น)
  • ขนาดภาพแบนเนอร์ด้านข้างเว็บไซต์ กว้าง Xสูง (ส่วนของขนาดจะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือกใช้งาน ระบบจะมีหมายเหตุแจ้งไว้ในธีมนั้น)
  • นามสกุลไฟล์ .jpg .png .gif .jpeg -ขนาดไฟล์ไม่เกิน …. MB /ไฟล์

1.เพิ่มหมวดหมู่แบนเนอร์

คลิก เพิ่มหมวดหมู่ ดังภาพ

“ระบุชื่อหมวดหมู่แบนเนอร์ ในการใช้งาน แล้ว บันทึก


2.จัดการแบนเนอร์

คลิก เพิ่มแบนเนอร์ ดังภาพ

ขั้นตอนดังนี้

1.อัพโหลดรูปภาพจากเครื่อง หรือ เลือกใส่ URL ของไฟล์ (ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเพื่อทาการปรับแต่งแบนเนอร์ jpg .png .gif) จะใส่ได้ 1 รูป

2.ใส่ชื่อแบนเนอร์ (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร)

3.เลือกหมวดหมู่ (คลิกเลือกหมวดหมู่หลัก ถ้ามี – กรณีที่มีการเปิดหมวดหมู่หลายระดับ)

4.ใส่คำอธิบายภาพ (ถ้ามี)

5.ลิงค์รูปภาพ (ในกรณีที่มีลิ้งค์)

6.เปิดหน้าเพจใหม่ : เมื่อคลิกเปิดรูป ระบบจะเด้งเปิดหน้าเพจใหม่/เปิดแทนทับหน้าเพจเดิม เลือกสถานะ เปิด/ปิด เมื่อเพิ่ม 1 แบนเนอร์แล้วบันทึก และเพิ่มแบนเนอร์ต่อไปได้เลย

 


3.อัพเดทหน้าเว็บไซต์

ไปยัง ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ เลือกดึงข้อมูลหมวดหมู่แบนเนอร์ ที่สร้างไว้ มาแสดง แล้วกด บันทึก หลังจากนั้น กด อัพเดทเว็บไซต์ อีกครั้ง จะแสดงหน้าเว็บให้ทันที

 

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

 

Was this helpful?