แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการปรับแพลน Cloud VPS

88 views May 22, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการปรับแพลน Cloud VPS

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Cloud” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการปรับแพลน

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกปุ่มสีแดง “Shutdown” และไปที่ “VPS Setup” คลิกที่ไอคอนไขควงเพื่อเลือกแพลนที่ต้องการ

 

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกแพลนที่ต้องการ และคลิกปุ่มสีแดง”Yes”

 

ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะดำเนินการปรับแพลนให้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนที่ 5 : หากระบบปรับแพลนเรียบร้อย จะปรากฎปุ่มสีแดง “Start” สามารถคลิกปุ่มดังกล่าวเพื่อให้ Server กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

 

 

Was this helpful?