วิธีใส่ Video หน้า website Shopup

19 views January 26, 2022 January 26, 2022 admin 0

วิธีใส่ Video หน้า website Shopup

  1. Login เข้าหลังบ้านระบบ Backoffice ของ website ที่ใช้งาน
  2. ดำเนินการสร้าง หมวดหมู่ ก่อนนะครับ แล้วไป ที่เนื้อหา
  3. จากนั้น เพิ่มคลิป แล้วใส่รายละเอียดด้านใน แล้วนำ ลิงค์ที่อัพใน มาใส่ในช่อง
    ตัวอย่างจาก Link จาก Youtube เป็นต้น
  4. จากนั้นนำ link ไปใสใน เพิ่มคลิป > เนื้อหา > ลิงค์คลิป
  5. กดบันทึก เป็นการเสร็จกระบวนการครับ

Was this helpful?