ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

WHM change path backup ไปยัง DIsk ใหม่

21 views December 11, 2019 January 18, 2021 admin 1

WHM change path backup ไปยัง DIsk ใหม่

กรณี้แก้ไข Path backup ไปยัง DIsk ใหม่นั้น ต้องทำการ map disk ขึ้นมาใหม่ก่อน นะครับ เพื่อจะได้ไม่กินพื้นที่ก้อนหลักจนทำให้ Disk full

https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/change-path-web-whm-home-diractory/

1.log In เข้าระบบ WHM

2.ค้นหาเมนูคำว่า Backup Configuration3.เลื่อนลงมาตรงคำว่า Default Backup Directory

กำหนดไปยัง Path

/newdata/backup

ได้เลยครับ
4.กด Save Configuration เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเก็บ backup ใหม่Was this helpful?