วิธีเปลี่ยน/แก้ไข ข้อมูล whois โดเมน (whois information)

307 views พฤษภาคม 8, 2018 กันยายน 17, 2018 admin 0

วิธีเปลี่ยน/แก้ไขข้อมูลwhois โดเมน ในระบบ z.com  มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าระบบ z.com

 

2.มาที่หัวข้อ Domain กดเข้าชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไข

3.เลือกหัวข้อ whois information ต้องการเปลี่ยนหัวข้อใด ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยน กดที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข

4.ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน email whois ของ Registrant

*ให้แก้ไขที่ หัวข้อ admin ก่อน เนื่องจากมักจะพบปัญหาว่า email ที่ใส่ใน Registrant ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ต้องการเปลี่ยน แต่การเปลี่ยนระบบจะส่ง email ให้ยืนยันไปที่ ในส่วนของ admin whois เพื่อยืนยัน ดังนั้น ควรจะเปลี่ยน email ในส่วนของหัวข้อ admin ก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง ไม่สามารถยืนยันเมล์ได้

5.หลังจากแก้ไข email ที่ Registrant ระบบจะมี pop up ขึ้นมาแจ้ง ให้เลือกข้อที่ 2 เพื่อยืนยันเมล์ที่อยู่ในหัวข้อ admin กด save
หลังจากนั้น จะมีเมลส่ง ให้กด verify link ยืนยันใน email อีกครั้งก็จะสามารถเปลี่ยน email ใน Registrant ได้แล้ว

Was this helpful?